Globalleşme çağında yabancı bir dilin, özellikle de İngilizce bilmenin iletişim aracı olarak önemi artmıştır. Buna bağlı olarak yabancı dil öğrenimi çocuklarımızın gelecekte sağlam bir şekilde yerlerini alabilmelerinde zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada Teenglish Yabancı dil okulu yabancı dilde ‘ezberi, kalıp öğrenmeyi’ değil anadile yakın ‘dil edinimi’ temel alan bir anlayışla, başarısı uluslararası standartlarla ölçülebilen İngilizce Eğitim Programlarını öğrencilerine uygulamaktadır.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan programımız okul ders müfredatına paralel olarak çalıştırılmaktadır. Bu sayede öğrenciler derslerinde ve sınavlarda üstün başarı gösterirken aynı zamanda İngilizceyi de anadillerine yakın düzeyde konuşabilme yeteneği kazanırlar.