kiz2

Doğru yöntem ve tekniklerle her çocuk öğrenir.

Her çocuk farklıdır, değişik ilgi alanları ve özelliklere, farklı yeteneklere sahiptir. English for Juniors programında çocukların ilgi alanları, zeka türleri, hangi aktivitelerle daha keyifli ve kolay öğrendikleri belirlenir. Ders içeriği farklı zeka türlerine hitap edecek şekilde tasarlanır. Proje çalışmaları, yaratıcı drama, bireysel çalışmalar, yaratıcı okuma ve yazma etkinlikleriyle çocuklar becerilerini geliştirirler.

NE İSTERİZ?

Çocuğumun, İngilizce öğrenirken;

  • Eğlenmesini istiyorum.
  • Araştırmasını istiyorum.
  • Yaratıcılığının gelişmesini istiyorum.
  • Yeniliklere uyum sağlamasını istiyorum.
  • Duygularını iyi ifade edebilmeyi öğrenmesini istiyorum.
  • İş birliğine yatkın bir birey olmasını istiyorum.
  • Empati kurmayı öğrenmesini istiyorum.