Bildiğiniz gibi ikinci yabancı dilin önemi günden güne artmaktadır.

Öğrencilerin okul hayatından sonra yazacakları CV’lerde veya dolduracakları iş başvuru formlarında İngilizcenin altına ikinci yabancı dili de eklemeleri hem kendilerine büyük bir özgüven verecek hem de birçok rakibinin önüne geçmelerini sağlayacaktır.

Şimdi hiçbir şeyin farkında olmayan öğrencilerimiz ancak iş hayatına atıldıklarında kendilerine verilen eğitimin kıymetini anlayabilecek ve öğretmenlerini şükranla anacak ve minnettar olacaklardır.